Řád školy

Každý majitel psa, který navštíví cvičiště Psí školy SUPERPES je povinen 

 • mít psa očkovaného proti vzteklině, psince a parvoviróze a na požádání cvičitele se prokázat očkovacím průkazem
 • mít psa po celou dobu setrvání na cvičišti plně pod kontrolou, agresivní psi musí mít košík, háravé feny mají na cvičiště přístup pouze se souhlasem cvičitele (z tréninkových důvodů)
 • musí po svém psovi uklidit exkrementy a je povinen zabránit psovi samcovi značkovat na zařízení cvičiště
 • překážky a pomůcky k výcviku může používat pouze pod dozorem cvičitele, nebo s jeho souhlasem
 • majitelé mohou své psy vodit do klubovny na vodítku nebo je mít v odkládacích přepravkách, majitel nesmí psa přivazovat k zařízení v klubovně
 • je povinen udržovat na cvičišti pořádek
 • majitel cvičiště, cvičitel není zodpovědný za zranění psa na cvičišti či zaběhnutí psa ze cvičiště
 • děti mohou navštívit cvičiště pouze v doprovodu rodičů a rodiče plně zodpovídají za bezpečnost svých dětí
 • děti, mládežníci, kteří jsou členy, mohou cvičiště navštěvovat bez rodičů, ale pouze s jejich vědomím a na jejich zodpovědnost

 Instruktor Psí školy SUPERPES je povinen 

 • poskytnout majiteli psa informace a pomoc při výcviku, tak jak bylo předem domluveno
 • být na cvičišti včas a před příchodem cvičících
 • udržovat pořádek

 Každý návštěvník Psí školy SUPERPES 

 • musí dodržovat zákon o ochraně zvířat
 • o svého psa pečlivě pečovat
 • za kruté chování ke svému psu bude každý ze cvičiště vyloučen
 • kupírovaní psi na uších nemohou navštěvovat Psí školu SUPERPES
 • březí feny ve druhé polovině březosti se nemohou zúčastnit výcviku